Prima / Noutăţi / Colaborarea internaţională privind gestionarea resurselor de apă în bazinul rîului Nistru
Colaborarea internaţională privind gestionarea resurselor de apă în bazinul rîului Nistru
25.05.2012      

Convenţia privind protecţia  şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere  şi a lacurilor internaţionale (Helsinki, 17 martie 1992), aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1546-XII din 23.06.93, a fost un punct de pornire pentru semnarea la 23 noiembrie 1994 în or.Chişinău a "Acordului între Guvernul Ucrainei şi Guvernul Republicii Moldova privind protecţia şi folosirea în comun a rîurilor transfrontaliere" cu scopul:

  • să păstreze şi se amelioreze starea ecologică şi sanitară a resurselor de apă şi sistemelor de gospodărire a apelor;
  • să determine principiile de folosire a resurselor de apă de frontieră între Republica Moldova şi Ucraina;
  • să stabilească regimul de folosire a apelor de frontieră.

 La momentul de faţă au fost organizate 13 întruniri ale Părţilor Imputernicite a Guvernelor ambelor ţări. În luna iunie este planificată următoarea şedinţa, care va avea loc în or.Costeşti, r-l Rîşcani.

În cadrul acordului au fost create 4 grupe de lucru:

  • grupul de lucru privind gestionarea resurselor de apă a r.Nistru;
  • grupul de lucru privind monitoringul rîurilor transfrontaliere (Prut, Nistru, Cogîlnic, Chirghij-Kitai, Ialpug şi alte);
  • grupul de lucru privind gestionarea resurselor de apă a lacurilor Dunărene;
  • grupul de lucru privind protecţia biodiversităţii.

Grupele de lucuru de comun acord întocmesc planurile de lucru şi raportează imputeniciţilor despre realizarea lor.

Începînd cu a.1996, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Exploatare a Nodului Hidrotehnic Complex Dnesrovsk, au fost lansate evacuările ecologico-reproductive de primăvara în perioada de prohibiţie a peştelui în rîul Nistru care se desfăşoară anual pînă în prezent. De menţionat că este important de ajustat  acest regulament  la compartimentul evacuărilor ecologice de comun acord cu Academia de Ştiinţe, Ministerul Mediului şi alte instituţii cointeresate din Moldova.

În cadrul Acordului nominalizat Imputerniciţii Părţilor au aprobat 5 regulamente pentru managementul durabil al resurselor de apă a rîurilor transfrontaliere:

1.     Regulamentul ucrainean-moldav de colaborare în domeniul monitoringului ecologic şi controlul calităţii apelor;

2.     Regulamentul ucrainean-moldav de colaborare privind protecţia împotriva inundaţiilor pe rîurile de frontieră şi apele interne;

3.     Regulamentul ucrainean-moldav privind măsurile care se întreprind în perioada poluărilor periculoase şi excepţionale a rîurilor de frontieră care sunt imposibil de a fi evitate.

Cu suportul proiectului „Nistru-II" au fost elaborate două regulamente  aprobate de către Imputerniciţii Părţilor:

1.     Regulamentul ucrainean-moldav de colaborare privind gestionarea paginii web a bazinului rîului Nistru.

2.     Regulamentul ucrainean-moldav privind asigurarea participării persoanelor cointeresate în lucrul Imputerniciţilor în cadrul Acordului între Guvernul Ucrainei şi Guvernul Republicii Moldova privind protecţia şi folosirea în comun a rîurilor transfrontaliere".

In cadrul iniţiativei „Mediu ambiant şi Securitate" (ENVSEC), planurilor de activitate a instituţiilor guvernamentale şi iniţiativelor  sectorului neguvernamental din domeniul protecţiei mediului din Ucraina şi Republica Moldova în a.2009 a fost lansat, cu susţinerea Guvernelor Suediei şi Finlandei, proiectul internaţional „Cooperarea transfrontalieră şi managementul durabil în bazinul Nistrului: Etapa III - realizarea Programului de Acţiuni (Nistru III").

În cadrul proiectului nominalizat s-a realizat următoarele:

1.     Definitivarea textului noului Acord  de colaborare cu Ucraina în domeniul protecţiei şi gestionării durabile a apelor riului Nistru;

2.     Elaborarea şi aprobarea mecanismelor de implementare a noului Acord; 

3.     Îmbunătăţirea schimbului de informaţie referitor la starea apelor bazinului r. Nistru între instituţiile care efectuează monitoringul hidrochimic, hidrologic şi sanitaro-epidemiologic.

4.     Abordarea problemelor ce ţin de protecţia biodiversităţii, ihtiofaunei în cadrul gestionării resurselor de apă;

5.     Creşterea nivelului de percepere a populaţiei a problemelor ce ţin de starea ecologică a apelor şi gestionarea resurselor de apă.

În prezent se desfăşoară activităţile ce ţin de crearea sistemului informaţional geografic, elaborarea Atlasului Ecologic pentru bazinul rîului Nistru, elaborarea proiectului privind schimbările climaterice şi inundaţiile "Reducerea vulnerabilităţii de la inundaţiile extremale şi schimbările climaterice în bazinul rîului Nistru", efectuarea  expediţiilor ecologice pe rîul Nistru.

De menţionat că încheierea proiectului acordului nou va contribui la consolidarea capacităţilor  instituţionale ale Ministerului Mediului (Agenţiei "Apele Moldovei") în colaborarea cu Partea Ucraineană datorită:

  • creării Comisiei bazinale mixte din instituţiile interesate ale ambelor ţări în cadrul noului Acord decolaborare,
  • creării Secretariatului permanent în cadrul Acordului de colaborare.

 

 

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 27.03.2020
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1023796        Creat de BRAND.MD      sus sus