Prima / Noutăţi / Aniversarea a 92-a de la constituirea primei autorităţi publice în domeniul gospodării apelor pe teritoriul Republicii Moldova
Aniversarea a 92-a de la constituirea primei autorităţi publice în domeniul gospodării apelor pe teritoriul Republicii Moldova
12.11.2012      

În acest context la data de 10 noiembrie conducerea Agenţiei „Apele Moldovei” împreună cu administratorii întreprinderilor şi organizaţiilor în privinţa cărora Agenţia „Apele Moldovei” exercită atribuţii de fondator  au organizat acţiunea de plantare a arborilor în localitatea Ulmul raionul Ialoveni, la eveniment au fost invitaţi reprezentanţii Fondului Ecologic Naţional, Serviciul Piscicol, Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, Agenţia „AGEOM”.   

Domeniul gospodăririi resurselor de apă, hidroamelioraţiei, aprovizionării cu apă şi canalizare, are o istorie bogată de evenimente importante pentru dezvoltarea economică şi socială a Republicii Moldova. Cu toate acestea, până acum nu este stabilită o dată aniversară de instituire a unei autorităţi publice specializată în gospodărirea apelor. Urmare a unui studiu, efectuat de către colaboratorii Agenţiei la Arhiva Naţională a Republicii  Moldova, s-a constatat, că în anul 1920, în Basarabia a fost instituită prima autoritate publică ce ţine de domeniul apelor.

Astfel, Majestatea Sa Regele Ferdinand al României, prin Decretul nr.3387 din 13 august 1920, a dispus să fie constituită în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice al României, începând cu 10 noiembrie a aceluiaşi an, Direcţiunea Apelor, iar la Chişinău a fost organizată o divizie a apelor ce ţinea de serviciul regional Iaşi.

       Reieşind din cele expuse mai sus, considerăm că în ziua de 10 noiembrie 1920 pe teritoriul Republicii Moldova a luat fiinţă prima autoritate publică în domeniul gospodăririi apelor, iar Agenţia „Apele Moldovei” este succesorul de drept al acesteia.

      În acest răstimp de 92 de ani domeniul gospodăririi apelor a avut o dezvoltare vertiginoasă. Către anul 1990 în Republica Moldova potenţialul de irigare a crescut până la 316 mii ha, iar suprafeţele desecate şi puse în circuitul agricol constituie 85 mii ha. Aceste suprafeţe sunt deservite, respectiv de 420 staţii de pompare la sistemele de irigare şi 35 staţii de pompare la sistemele de desecare. Au fost construite peste 1000 km de diguri de protecţie, care protejează de inundaţii 95 mii ha terenuri agricole şi 93 de localităţi cu o populaţie de circa 250 mii locuitori.  

La etapa actuală Republica Moldova dispune de rezerve suficiente de apă, concentrate în special în bazinele râurilor Nistru şi Prut şi în circa 4200 bazine de apă. Avem realizări deosebite în domeniul alimentării cu apă şi canalizare. A fost construit apeductul Soroca-Bălţi cu destinaţia de a aproviziona cu apă nordul ţării. Din 1632 de localităţi din ţară, dispun de sisteme publice de alimentare cu apă  toate cele 55 de oraşe şi 1000 de sate, adică 61 % din localităţile rurale. În prezent circa 2,1 mln de locuitori ai Republicii Moldova au acces la serviciile centralizate de alimentare cu apă, iar1,95 mln au acces la sistemele de canalizare. Numai în ultimii 2 ani în sectorul de alimentare cu apă şi de canalizare au fost implementate proiecte în sumă de 114 mln Euro.

Avem planuri frumoase pentru viitor, este prevăzută extinderea apeductului Vadul lui Vodă-Chişinău în localităţile din raioanele Criuleni, Străşeni, Anenii Noi etc. La Sud este prevăzută construcţia apeductului Leova-Iargara-Cimişlia-Basarabeasca. Tot la Sud, unde este zona cea mai afectată de secetă se prevede aprovizionarea cu apă potabilă şi pentru irigare prin construcţia apeductului Prut-Baimaclia-Taraclia.            În concluzie vrem să menţionăm că fondurile enorme pe care le-am moştenit este de datoria noastră să le păstrăm, să le reabilităm şi să le dezvoltăm. Astfel ca tot potenţialul de care dispune actualmente Agenţia „Apele Moldovei” să fie utilizat în beneficiul societăţii şi al statului nostru, Republica Moldova.

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 27.03.2020
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1016228        Creat de BRAND.MD      sus sus