Prima / Noutăţi / Expediţia comună de teren organizată în cadrul proiectului regional UE „Protecţia Bazinelor Rîurilor Internaţionale” (EPIRB)
Expediţia comună de teren organizată în cadrul proiectului regional UE „Protecţia Bazinelor Rîurilor Internaţionale” (EPIRB)
16.08.2013      

Expediţia comună de teren organizată în cadrul proiectului regional UE

„Protecţia Bazinelor Rîurilor Internaţionale” (EPIRB)

În perioada 29 iulie - 3 august 2013 specialişti ai Serviciului Hidrometeorologic de Stat în comun cu reprezentanţii Agenţiei „Apele Moldovei” şi experţi străini a proiectului EPIRB au participat la expediţia comună organizată în cadrul proiectului regional finanţat de Uniunea Europeană „Protecţia Bazinelor Rîurilor Internaţionale” pentru a efectua un studiu în bazinul r. Prut. Acesta expediția a fost lansată în partea Ucraineană a bazinului hidrografic a rîului Prut (22-27 iulie 2013).

Scopul principal al primei expediţiei comune de teren a fost prin cercetarea hidrografică, hidromorfologică, hidrobiologică şi monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă din punctul de vedere chimic în bazinul rîului Prut, de a acoperirea lacunelor de informaţii indomeniul monitoringului existent şi altor datelor care au lipsit în analiza bazinului hidrografic Prut elaborat de către Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţă a Moldovei in anul curent.

Pe parcursul acestei perioade au fost cercetate 24 de locuri (saituri) din care a fost pe albia rîului Prut (Lipcani, aval de pod, s.Pererîta r-l Edineţ, s.Sculeni, r-l Ungheni, vama, or.Leova postul hidrometric), afluentii rîului Prut: Vilia, Ciuihureţ, Racovăţ, Camenca, Ustia, Gîrla Mare, Delia, Nîrnova, Lăpuşna, Sărata, Sîrma, Tigheci şi Valea Galmagei şi alte rîurile mici (fără denumire).

De către expertul cheie a proiectului EPIRB, hidrobiolog, dl Svetoslav Chejmedjiev, s-a efectuat instruiri a colaboratorilor (7) a Direcţiei Monitrorigul al Calităţii Mediului din cadrul SHS privind evaluarea prin metoda “expres” a stării ecologice a corpurilor de apă identificate recent şi prelevarea probelor de apă din r. Prut şi afluenţii lui pentru analize chimice şi hidrobiologice De către expertul cheie a proiectului hidromorfolog-hidrolog, dna Tatiana Koltova au fost instruite reprezentanţii direcţiei hidrologie din cadrul SHS şi Direcţiei managementul apelor din cadrul Agenţiei „Apele Moldovei” (în total 3) privind descrierea hidromorfologică în temeiul protocolului şi manualului elaborat de Institutul Hidrometeorologic din or.Bratislava, Slovacia.

În cadrul proiectului menţionat a fost identificată lista preliminară a corpurilor de apă conform cerinţelor Directivei Cadru UE pentru Ape şi în scopul implementării art. 5 privind managementul resurselor de apa pe bazine din Legea Apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011, care va întra în vigoare în toamna anului 2013.

Ca urmare, au fost prelevate probe din 24 de locaţii din cele 85 de corpuri de apă identificate preliminar în bazinul Prutului. Luînd în considerare că prioritare au fost locaţiile în care nu s-a realizat monitoring sistematic pînă în acest moment, lucrările expediţiei oferă posibilitatea de a obţine informaţie mai amplă referitor la diversitatea speciilor acvatice în bazinul rîului Prut.

Cu toate acestea, din moment că practica de monitorizare existent a calității apei și, astfel, a datelor de monitorizare în zone pilot selectate sunt foarte limitate și studii pentru a identifica condițiile de referință nu au fost făcute anterior, prima prioritate în expeditia comună de teren din acest an va fi prelevarea și analiza probelor prelevate din apele de suprafaţă pentru analize hidrobiologice şi fizico-chimice, şi descrierea elementelor de calitate hidro-morfologice şi hidrologice ale corpurilor de apă identificate. Examinarea în continuare a corpurilor de apă de suprafaţă clasificate cu clasele inferioare ("moderat" la "rău"), în mod ideal, ar trebui să fie efectuate la un același timp, dar din cauza la o limitare de timp acest lucru se va face numai la următoarea expediţia în vara anului 2014.

Raportul final privind expediţia comună de teren în bazinul hidrografic pilot r.Prut cu rezulatele analizelor efectuate de către Direcţia Monitoringului al Calităţii Mediului din cadrul SHS va fi prezentat şi discutat la şedinţa Comitetului de Supravgere a Proiectului, preconizat de a fi organizată în luna septembrie curent, or.Tbilisi, Georgia şi prezentată ulterior către beneficiarul Ministerul Mediului, Serviul Hidrometerologic de Stat şi Agenţia “Apele Moldovei”.

  

 

 

 Instruire pentru hidrobiologii din cadrul Serviciului, demonstrarea prelevarii macronevertebratelor din apele de suprafață ale baziunului Prut 

  

 

 

Investigări hidrologice și hidromorfologice în afluenții r. Prut

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 27.03.2020
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1023824        Creat de BRAND.MD      sus sus