Prima / Noutăţi / Ședința Comitetului Districtului bazinului hidrografic Nistru și a Comitetului Districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră
Ședința Comitetului Districtului bazinului hidrografic Nistru și a Comitetului Districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră
21.07.2017      

 

La data de 18 Iulie 2017 în sediul Agenției „Apele Moldovei" a avut loc a doua ședință a Comitetului Districtului bazinului hidrografic Nistru și la data de 19 iulie 2017 a avut loc prima ședință a Comitetului Districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră, constituite prin Hotărârea Guvernului nr.250 din 03.04.2014, prezidate de vicepreședintele Comitetului dl Radu Cazacu, director adjunct al Agenției.

Conform Legii apelor  gestionarea eficientă a resurselor de apă ale Republicii Moldova se efectuează în baza  districtelor  bazinelor hidrografice. Districtul bazinului hidrografic este principala unitate de gestionare a bazinelor hidrografice şi a apelor subterane asociate lor.  Districte ale bazinelor hidrografice în Republica Moldova sînt:

 a)districtul bazinului hidrografic Nistru;
 b)districtul bazinului hidrografic Dunărea-Prut şi Marea Neagră. 

Pentru fiecare district al bazinului hidrografic, Guvernul a format cîte un comitet, în a cărui componenţă intră reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai comitetelor subbazinale, ai asociaţiilor utilizatorilor de apă, ai societăţii civile şi societăţii ştiinţifice.

Astfel prin Hotărârea Guvernului nr.250 din  03 aprilie 2014 cu privire la aprobarea componenţei nominale a comitetelor districtelor bazinelor hidrografice, au fost create Comitetele districtelor bazinelor hidrografice Nistru și Dunăre-Prut-Marea Neagră, pentru o perioadă de 6 ani.

Prima ședință a Comitetului districtului hidrografic Nistru a fost organizată de către Ministerul Mediului în luna iulie 2014. La data de 18 iulie 2017 Agenția „Apele Moldovei" a organizat  a  doua ședință a Comitetului districtului bazinului hidrografic Nistru, cu suportul financiar al proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în domeniul resurselor de apă în Republica Moldova", finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. Ședința a fost prezidată de vicepreședintele Comitetului dl Radu Cazacu.

În Ordinea de zi a ședințelor au fost puse două întrebări:

1.     Prezentarea Planurilor de Gestionare a Districtului bazinului hidrografic Nistru, respectiv Dunărea-Prut şi Marea Neagră; sarcinile și atribuțiile Comitetelor; înaintarea propunerilor cu privire la activitatea Comitetelor și implementarea măsurilor din Planurile de Gestionare.

2.     Prezentarea activităților desfășurate în prezent în limitele Districtelor bazinelor hidrografice.

Membrii Comitetelor au ieșit cu propuneri de modificare a Hotărârii Guvernului nr.867 din 01.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind modul de constituire şi de funcţionare a comitetului districtului bazinului hidrografic, astfel ca Comitetul să aibă dreptul decizional în activitatea sa.

Următoarea ședință a Comitetelor Districtelor bazinelor hidrografice va avea loc în luna octombrie 2017.

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 27.03.2020
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1016232        Creat de BRAND.MD      sus sus