Obiectivele de bază ale Agenţiei
Dispoziţii generale
Obiectivele de bază ale Agenţiei
Atribuţiile Agenţiei
Drepturile şi obligaţiunile Agenţiei
Organizarea activităţii Agenţiei
LISTA întreprinderilor şi organizaţiilor în privinţa cărora Agenţia „Apele Moldovei” exercită atribuţiile de fondator
LISTA societăţilor pe acţiuni în care pachetul de acţiuni ale statului este administrat de Agenţia „Apele Moldovei”

    5. Agenţia exercită următoarele obiective de bază:
   a) implementează politica de stat în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei, alimentării cu apă şi canalizare, participă la elaborarea actelor legislative şi normative şi documentelor de politici în domeniul protecţiei localităţilor şi terenurilor agricole împotriva inundaţiilor şi subinundaţiilor, precum şi a sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare;
    b) elaborează şi planifică măsurile de protecţie a resurselor acvatice, concomitent cu gospodărirea lor, inclusiv gestionarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare a localităţilor din  Republica Moldova;
    c) elaborează planurile de management conform principiului de bazin hidrografic;
    d) asigură implementarea principiului bazinier de gospodărire a apelor, satisfacerea necesităţilor populaţiei şi agenţilor economici în servicii de alimentare cu apă şi canalizare, prin coordonarea activităţii întreprinderilor şi organizaţiilor din domeniu;
    e) acordă asistenţă de ordin consultativ, informaţional, tehnic şi juridic întreprinderilor din domeniul exploatării edificiilor şi reţelelor hidroameliorative, de alimentare cu apă şi canalizare;
    f) elaborează şi promovează, în modul stabilit, programe anuale de activităţi în domeniul  alimentării cu apă potabilă şi canalizare, hidroamelioraţiei, finanţate de la bugetul de stat sau din alte surse;
    g) asigură realizarea măsurilor ce decurg din colaborarea interstatală în domeniul  resurselor de apă şi atragerea investiţiilor la construcţia obiectelor de alimentare cu apă şi canalizare, gospodărire a apelor şi hidroamelioraţie;
    h) întreprinde măsurile de rigoare ce ţin de implementarea prevederilor Concepţiei politicii naţionale  în domeniul resurselor de apă, Concepţiei Sistemului Informaţional Geografic Naţional, Directivei cadru şi altor acte ale Uniunii Europene în domeniul apelor; Strategiei naţionale în domeniul aprovizionării cu apă potabilă şi canalizare.

 

  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 27.03.2020
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1016216        Creat de BRAND.MD      sus sus