Organizarea activităţii Agenţiei
Dispoziţii generale
Obiectivele de bază ale Agenţiei
Atribuţiile Agenţiei
Drepturile şi obligaţiunile Agenţiei
Organizarea activităţii Agenţiei
LISTA întreprinderilor şi organizaţiilor în privinţa cărora Agenţia „Apele Moldovei” exercită atribuţiile de fondator
LISTA societăţilor pe acţiuni în care pachetul de acţiuni ale statului este administrat de Agenţia „Apele Moldovei”

9. Activitatea Agenţiei este condusă de director, numit în funcţie şi eliberat din funcţie de Guvern.
    Directorul are un director adjunct, numit în funcţie şi eliberat din funcţie de ministrul mediului, la propunerea directorului.
    În caz de lipsă a directorului, funcţiile acestuia le îndeplineşte directorul adjunct.
    10. Directorul Agenţiei:
    a) este responsabil pentru realizarea sarcinilor şi exercitarea funcţiilor ce revin Agenţiei;
    b) reprezintă interesele Agenţiei în relaţiile cu ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu diverse întreprinderi şi organizaţii, inclusiv de  peste hotare;
    c) emite ordine în problemele ce ţin de competenţa Agenţiei;
    d) stabileşte obligaţiile directorului adjunct şi ale şefilor de direcţii şi secţii din cadrul aparatului central al Agenţiei; aprobă statele de funcţii ale aparatului central;
    e) numeşte în funcţie şi eliberează din funcţie lucrătorii aparatului central al Agenţiei şi  conducătorii subdiviziunilor Agenţiei, conform legislaţiei în vigoare;
    f) aprobă documentele privind primele şi alte plăţi de stimulare pentru salariaţii aparatului central şi conducătorii subdiviziunilor Agenţiei;
    g) aprobă, în limitele mijloacelor alocate de la buget, planurile tematice anuale ale lucrărilor de proiectare şi de cercetări ştiinţifice, planurile de elaborare a programelor şi schemelor generale în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei;

    i) înaintează, în caz de necesitate, propuneri privind operarea modificărilor în prezentul Regulament;
    j) exercită alte obligaţii, stabilite de legislaţia în vigoare.

    11. În scopul contribuirii la elaborarea strategiei de dezvoltare a ramurii şi a recomandărilor privind aplicarea realizărilor tehnico-ştiinţifice în domeniu, asigurării cu apă potabilă şi canalizare, Agenţia creează Consiliul tehnico-ştiinţific, cu antrenarea  savanţilor din instituţiile ştiinţifice şi a specialiştilor de rigoare. În activitatea sa Consiliul tehnico-ştiinţific se călăuzeşte de prevederile Regulamentului său de activitate, aprobat de director.

 

  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 27.03.2020
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1016228        Creat de BRAND.MD      sus sus