print
Consultările publice privind Planul de Gestionare a Riscului la Inundații în Districtul Bazinului Hidrografic Dunărea – Prut și Marea Neagră și Programul de măsuri al Planului
03.04.2019

În data de 02 aprilie 2019, la sediul Consiliului Raional Cantemir, or. Cantemir s-au desfășurat Consultările publice privind Planul de Gestionare a Riscului la Inundații în Districtul Bazinului Hidrografic Dunărea - Prut și Marea Neagră și Programul de măsuri al Planului (varianta Draft), proiect implementat de JV Consulting Aqua Group SRL și Beta Studio srl și finanțat de Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă de Dezvoltare (SDC-ADA) prin Proiectul "Consolidarea Cadrului instituțional în Sectorul de Apă și Sanitație din Republica Moldova" (Faza 01), beneficiar - Agenția "Apele Moldovei". Reprezentanți ai APL, STI Cahul au apreciat ca necesară activitatea de elaborare a Planului de gestionare a riscului la inundații și ca obiectiv general prioritar trebuie să fie reducerea riscului la inundații. Iar pentru aceasta ca măsură prioritară a fost menționată reconstrucția digurilor de protecție pe de o parte, și mentenanța acestora pe de altă parte. Au fost propuse completări, precum reconstrucția digului de protecție de la Zîrnești (8 km), dar și aprecierile măsurilor propuse care dacă vor fi realizate ar contribui semnificativ la reducerea riscului la inundații: mentenanța infrastructurii de protecție împotriva inundațiilor, crearea registrului construcțiilor hidrotehnice. Pentru a realiza măsurile propuse este necesară intervenția statului prin suport, inclusiv financiar, în ceea ce privește mentenanța infrastructurii existente de protecţie împotriva inundaţiilor în stare tehnică conformă. La nivel local, reprezentanții APL au menționat că inundațiile sunt luate în considerație la elaborarea strategiilor de dezvoltare locală, ca urmare a evenimentelor înregistrate în anul 2008 și 2010.

 

 

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.