print
Raport privind atribuirea contractului de procurare a serviciilor tehnice „Plantarea fâșiilor riverane din bazinul râurilor mici" în cadrul Proiectului "Consolidarea cadrului instituțional în sectorul de apă și sanitație în Republica Moldova (Faza 01)" , finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA).
11.11.2019

 

Notificare cu privire la atribuirea contractului

Instituția Publică "Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului" din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvolt ării Regionale și Mediului

 CONTRACT#IFSP/TS-15/C-30/C.2./1.9-DA

Raport cu privire la atribuirea contractului prin metoda Procedura de Contractare Directă

Numărul de identificare a proiectului

SDC Ref. No. 81035398, 7F-08870.01.01

ADA Ref. No. 8332-00/2015

Denumirea proiectului

Proiectului "Consolidarea cadrului instituțional în sectorul de apă și sanitație în  Republica  Moldova (Faza 01)" , finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA)

Scopul şi obiectivul contractului

Procurarea serviciilor tehnice „Plantarea fâșiilor riverane din bazinul râurilor mici"

Companiile care au expediat oferte

Lot-1/NS râurile Botna și Nârnova

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură "Nisporeni-Silva"

Lot-2/TG râul Botna 

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură „Tighina"

Lot-3/CO râul Cahul

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură „Comrat"

Lot-4/SR râul Căinari 

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură „Soroca"

Lot-5/GL râul Ciuhur

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură „Glodeni"

Lot-6/TL râul Ciulucul Mijlociu Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură „Telenești"

Preţul solicitat după cum a fost indicat în oferta de preţuri, MDL

687,185.60

582,020.00

696,893.00

515,700.60

421,233.07

381,226.70

Prețurile evaluate a ofertei recepţionate, MDL

755,904.16

582,020.00

696,893.00

567,270.66

402,918.59

381,226.70

Denumirea companiei câștigătoare

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură "Nisporeni-Silva"

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură „Tighina"

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură „Comrat"

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură „Soroca"

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură „Glodeni"

Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură „Telenești"

Valoarea contractului, Lei MD

755,904.16

582,020.00

696,893.00

567,270.66

402,918.59

381,226.70

Perioada de executare a serviciilor

30 octombrie 2019 - 31 august  2020   

30 octombrie 2019 - 31 august  2020

30 octombrie 2019 - 31 august  2020

30 octombrie 2019 - 31 august  2020

11 noiembrie 2019 - 31 august  2020

11 noiembrie 2019 - 31 august  2020

 

11 noiembrie 2019

 

 


Procedura de Contractare Directă descrisă în această Cerere de Ofertă, în conformitate cu Directiva Departamentului Federal al Afacerilor Externe (DFAE) din Elveția privind Procurările Publice de Servicii, Bunuri și Construcții, în vigoare din 1 septembrie 2013, revăzută la 1 octombrie 2015 și Ghidului de procurări al DFAE (SDC), versiunea din decembrie 2015.

 

 

 

 

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.